Stávající stav

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Stávající areál se rozkládá na parcelách č. 2655/1, 2655/24, 2655/25, 2655/26, 2655/27, 2655/28, 2655/29, 2655/30, 2655/31, 2655/32, adresa Slovanská 1678, Slavkov u Brna. Jedná se o stávající areál, který je v současné době využíván jako skladovací objekt. Mírně svažité území směrem na stranu jižní, situované v jihovýchodní části obce Slavkov u Brna. Na severní straně sousedí s obytnou zástavbou, na západní straně sousedí s pozemky Slavkovského pivovaru a drobnou provozovnou na jižní straně je pozemek ohraničen protipovodňovým valem, který chrání území před rozlivy řeky Litavy.

V současné době je území zastavěno zpevněnými betonovými plochami a na daných parcelách se nacházejí stavby pro skladování

  • budova obsahující 1.PP až 2.NP – jedná se o budovu ve tvaru písmene L, která je zděná z plných pálených cihel. Stropní konstrukce v severovýchodní části v 1.PP jsou tvořeny ciheln.cz/etapa-a/'>Etapa A Inženýrské sítě a dopravní infrastruktura
  • Etapa B Rodinné domy
  • Etapa C Bytový dům
  • Etapa G Bytový dům

SOUČASNÝ STAV STAVBY

Na stavbě proběhly demolice ocelového přístřešku dle Souhlasu s odstraněním stavby č.5/2017 a ocelové haly dle Souhlasu s odstraněním stavby č.20/2017. V současné době probíhá na stavbě sanace základů stávajícího objektu.

Je zpracována projektová dokumentace Změna stavby před dokončením, která mění počty a velikostí bytů.