ETAPA B

ETAPA B – RODINNÉ DOMY

ETAPA B obsahuje výstavbu 4 rodinných domů. Rodinné domy budou stavebně povoleny spojeným řízením – územní souhlas a ohlášení stavby, každý RD bude povolen v samostatném řízení, protože investor předpokládá po provedení výstavby prodej jednotlivých domků soukromým osobám

Půdorys rodinného domu je obdélníkového tvaru s přistavěným skladem z východní strany domu. Rodinný dům (dále jen RD) je dvou podlažní, obě podlaží jsou nadzemní. RD je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou se dvěma vnitřními svody.
Rodinný dům je v řadové zástavbě.

    m2 m2 m3 m2 m2
RD A 2655/24 199 83 498 34 82
RD B 2655/25 158 83 498 34 41
RD C 2655/26 167 83 498 34 50
RD D 2655/27 166 83 498 27 56